• Khảo sát ý kiến người sử dụng Thư viện là cán bộ, giảng viên - tại đây
  • Khảo sát ý kiến người sử dụng Thư viện là sinh viên, học viên cao học - tại đây

Hội thảo “Thư viện thông minh trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0: Công nghệ - Dữ liệu - Con người”

26/10/2018

Thư viện Trường Đại học Tài chính – Marketing đã hân hạnh được tham dự Hội thảo “Thư viện thông minh trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0: Công nghệ - Dữ liệu - Con người”, do Liên Chi hội Thư viện Đại học khu vực Phía Bắc (NALA) phối hợp với Trung tâm Thông tin - Thư viện, Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU-LIC) tổ chức ngày 25/10/2018 tại trường Đại học Tôn Đức Thắng, TP. Hồ Chí Minh.

Seminar “Publish & Flourish”

10/05/2018

Chiều ngày 5/4/2018 vừa qua, Thư viện Trường Đại học Tài chính - Marketing đã tham dự seminar với chủ đề “Publish & Flourish” tại Đại học Tôn Đức Thắng, Tp. Hồ Chí Minh.

Văn hoá đọc và phát triển văn hoá đọc ở Việt Nam

06/05/2014

Văn hoá đọc là một khái niệm có hai nghĩa, một nghĩa rộng và một nghĩa hẹp. Ở nghĩa rộng, đó là ứng xử đọc, giá trị đọc và chuẩn mực đọc của mỗi cá nhân, của cộng đồng xã hội và của các nhà quản lý và cơ quan quản lý nhà nước.

Top