Giờ mở cửa năm học 2018-2019

Trụ sở 2/4 Trần Xuân Soạn 07:30 - 16:30
Cơ sở 2C Phổ quang, Tân bình từ thứ 2 đến thứ 6 07:30 - 18:00
Cơ sở 2C Phổ quang, Tân bình thứ 7 07:30 - 17:00
Cơ sở Quận 9 07:30 - 16:30

 

Thông báo về việc mượn sách GDQP học phần 1, 2, 3; (đợt 2 và 3) - tại đây
Thông báo về việc phát hành sách học kỳ cuối năm 2018 - tại đây

Thư viện CS2 nghỉ 2 ngày

05/06/2017

THÔNG BÁO
THƯ VIỆN CS2 NGỪNG HOẠT ĐỘNG
TỪ NGÀY 5/6/2017 ĐẾN HẾT NGÀY 6/6/2017
LÝ DO: SỬA CHỮA NỀN

Top