Giờ phụ vụ tại các cơ sở Thư viện

15/04/2019

GIỜ MỞ CỬA PHỤC VỤ TẠI CÁC CƠ SỞ CỦA THƯ VIỆN

CƠ SỞ 1: 2/4 TRẦN XUÂN SOẠN, QUẬN7
Từ thứ hai đến thứ sáu Từ 7:30 đến 17:30 Trực thông trưa
Thứ bảy Từ 7:30 đến 16:30 Trực thông trưa
CƠ SỞ 2: 2C PHỔ QUANG, QUẬN TÂN BÌNH
Từ thứ hai đến thứ sáu Từ 7:30 đến 18:00 Trực thông trưa
Thứ bảy Từ 7:30 đến 16:30 Trực thông trưa
CƠ SỞ 2 QUẬN 9
Từ thứ hai đến thứ sáu Từ 7:30 đến 17:30 Trực thông trưa

Top