CSDL ProQuest

14/09/2016

Thư viện thông báo đến quý Bạn đọc về việc kích hoạt truy cập tới dịch vụ CSDL Kết Quả Nghiên Cứu Quốc Gia (Đề Tài Nghiên Cứu Việt Nam)

Thay đổi giờ hoạt động CS2

10/04/2016

Được sự đồng ý của Ban Giám hiệu, để việc phục vụ thiết thực và hiệu quả, Thư viện thông báo điều chỉnh thời gian phục vụ tại cơ sở 2C Phổ Quang:
     + Từ thứ hai đến thứ sáu: từ 7h30 đến 20h00
     + Thứ bảy: từ 7h30 đến 17h30

««« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | » »»
Top