Giờ mở cửa năm học 2018-2019

Trụ sở 2/4 Trần Xuân Soạn 07:30 - 16:30
Cơ sở 2C Phổ quang, Tân bình từ thứ 2 đến thứ 6 07:30 - 18:00
Cơ sở 2C Phổ quang, Tân bình thứ 7 07:30 - 17:00
Cơ sở Quận 9 07:30 - 16:30

 

Thông báo về việc mượn sách GDQP học phần 1, 2, 3; (đợt 2 và 3) - tại đây
Thông báo về việc phát hành sách học kỳ cuối năm 2018 - tại đây

Giờ phụ vụ tại các Thư viên

12/03/2013

THƯ VIỆN PHỤC VỤ TỪ THỨ HAI ĐẾN THỨ SÁU HÀNG TUẦN

  • Thư viện cơ sở 1 - 2/4 Trần Xuân Soạn: Từ 7 giờ 30 đến 16 giờ 30

  • Thư viện cơ sở 2 - 2C Phổ quang: Từ 7 giờ 30 đến 20 giờ

THƯ VIỆN PHỤC VỤ THỨ BẢY HÀNG TUẦN

  • Thư viện cơ sở 2 - 2C Phổ quang: Từ 7 giờ 30 đến 17 giờ 30

 


 

Top