Cơ sở 2C Phổ Quang 
      Ngày thường: 7h30 - 20h00
       Thứ 7: 7h30 - 17h30
     Cơ sở 2/4 Trần Xuân Soạn
     Ngày thường: 7h30 - 16h30

Giờ phụ vụ tại các Thư viên

12/03/2013

THƯ VIỆN PHỤC VỤ TỪ THỨ HAI ĐẾN THỨ SÁU HÀNG TUẦN

  • Thư viện cơ sở 1 - 2/4 Trần Xuân Soạn: Từ 7 giờ 30 đến 16 giờ 30

  • Thư viện cơ sở 2 - 2C Phổ quang: Từ 7 giờ 30 đến 20 giờ

THƯ VIỆN PHỤC VỤ THỨ BẢY HÀNG TUẦN

  • Thư viện cơ sở 2 - 2C Phổ quang: Từ 7 giờ 30 đến 17 giờ 30

 


 

Top