Giờ mở cửa từ 01/07/2018 đến 31/8/2018

Trụ sở chính 2/4 Trần Xuân Soạn, Q7 07:30 - 16:30
Cơ sở 2C Phổ quang, Tân bình từ thứ 2 đến thứ 6 07:30 - 17:30
Cơ sở 2C Phổ quang, Tân bình thứ 7 07:30 - 17:00
Cơ sở Quận 9 07:30 - 16:30

 

Giờ phụ vụ tại các Thư viên

12/03/2013

THƯ VIỆN PHỤC VỤ TỪ THỨ HAI ĐẾN THỨ SÁU HÀNG TUẦN

  • Thư viện cơ sở 1 - 2/4 Trần Xuân Soạn: Từ 7 giờ 30 đến 16 giờ 30

  • Thư viện cơ sở 2 - 2C Phổ quang: Từ 7 giờ 30 đến 20 giờ

THƯ VIỆN PHỤC VỤ THỨ BẢY HÀNG TUẦN

  • Thư viện cơ sở 2 - 2C Phổ quang: Từ 7 giờ 30 đến 17 giờ 30

 


 

Top