SÁCH MỚI
Số người truy cập: 824114
Đang online: 40
Giờ phục vụ
[Đăng ngày: 13/03/2013]

Thư viện phục vụ từ Thứ hai đến Thứ sáu:

     Thư Viện Cơ Sở 1:

-         Từ 07 giờ 30 đến 16 giờ 30.

Thư Viện Cơ Sở 2:

-         Từ 07 giờ 30 đến 20 giờ 00.

Thư viện phục vụ Thứ bảy:

      Thư Viện Cơ Sở 2:

-         Từ 07 giờ 30 đến 17 giờ 30.

1