SÁCH MỚI
Số người truy cập: 482649
Đang online: 50
Giờ phục vụ
[Đăng ngày: 14/03/2013]

Thư viện phục vụ từ Thứ hai đến Thứ sáu:

Thư Viện Cơ Sở 3:

-         Buổi sáng : từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30.

-         Buổi chiều: từ 13 giờ 00 đến 16 giờ 30.

Thư Viện Cơ Sở 2:

-         Từ 07 giờ 30 đến 20 giờ 30.

Thư viện phục vụ Thứ bảy:

Thư Viện Cơ Sở 2:

-         Buổi sáng : từ 07 giờ 30 đến 17 giờ 30.

1