SÁCH MỚI
Số người truy cập: 384350
Đang online: 44
Sách điện tử (Ebooks)
[Đăng ngày: 07/12/2016]
Thư viện thông báo đến quý Bạn đọc về việc kích hoạt truy cập tới dịch vụ CSDL Kết Quả Nghiên Cứu Quốc Gia (Đề Tài Nghiên Cứu Việt Nam)
Link truy cập: http://library.cesti.gov.vn/opac/default.asp?page=frame_book.asp
Tài khoản: ufm
Mật khẩu: dhtcmkt
[Đăng ngày: 05/01/2014]

THÔNG BÁO

Về việc Sử dụng tài liệu số - ebooks

 

Được sự cho phép của Ban Giám hiệu, Thư viện đã mua quyền sử dụng tài liệu số - ebooks của Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh. Với nguồn tài liệu khá phong phú về lĩnh vực kinh tế từ các nhà xuất bản (danh mục sách ebooks được đính kèm).

Số lượng truy cập cùng lúc 200 lượt, người sử dụng có thể dễ dàng đọc tài liệu dạng số trên các thiết bị: máy tính, latop, ipad, điện thoại...

Để khai thác nguồn tài liệu này, bạn đọc truy cập vào website:

Link website: https://sachweb.com/ebookthuvien/login.aspx
Danh mục sách: Danh_Muc_Ebooks_NXBTH_30-12-2013_web.pdf

Tên truy cậpufm
Mật khẩu
: dhtcmk[Đăng ngày: 01/01/2014]

THÔNG BÁO

V/v Sử dụng cơ sở dữ liệu ProQuest

Được sự cho phép của Ban Giám Hiệu, Thư viện đã mua quyền sử dụng cơ sở dữ liệu ProQuest. Với phạm vi bao quát rộng, người sử dụng có thể dễ dàng tra cứu thông tin về nhiều chủ đề khác nhau.

Proquest là một Bộ Cơ sở dữ liệu (CSDL) trực tuyến với 11 CSDL bao gồm hầu hết các lĩnh vực. Proquest cho phép truy cập tới hơn 13.000 tạp chí (với 8.000 tạp chí toàn văn) và 3000 báo cáo về lĩnh vực công nghiệp, 45.000 bài mô tả sơ lược về thương mại, 30.000 luận văn, luận án toàn văn. Với các tạp chí, báo cáo, luận văn và luận án trên đã tạo nên một bộ sưu tập tạp chí và các ấn phẩm định kỳ cơ bản hoàn chỉnh về tất cả các lĩnh vực với các thông tin cần thiết.

Thư viện thông báo đến Quý Thầy cô là GV – CBCNV  cùng toàn thể các bạn sinh viên về thông tin sử dụng cơ sở dữ liệu trên:

Truy cập vào địa chỉ: www.cesti.gov.vn --> Mục thư viện --> CSDL ProQuest --> Thực hiện tra cứu

Tên truy cập:    ufm

Mật khẩu:     dhtcmkt                    

      http://search.proquest.com.dbonline.cesti.gov.vn/pqcentral/index?accountid=39958

 Nhấn vào đây để xem hướng dẫn tra cứu Proquest 

1