SÁCH MỚI
Số người truy cập: 901547
Đang online: 8
ỨNG DỤNG CHO DI ĐỘNGSản phẩm và dịch vụ
[Đăng ngày: 28/07/2017]
CÁC DỊCH VỤ CỦA THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH – MARKETING
Dịch vụ thông tin - thư viện là hoạt động cơ bản mà Thư viện trường Đại học Tài chính - Marketing luôn chú trọng thực hiện, nhằm làm thỏa mãn nhu cầu thông tin và trao đổi thông tin của người dùng tin. Hiện tại thư viện đang thực hiện những dịch vụ sau:
1. Dịch vụ mượn - trả tài liệu
• Mượn tại chỗ
• Mượn về nhà
2. Dịch vụ Truy cập Internet.
3. Dịch vụ hướng dẫn & hỗ trợ tìm kiếm thông tin: 
Nếu người dùng tin cần hỗ trợ hướng dẫn sử dụng Mục lục trực tuyến, tìm kiếm thông tin tại thư viện, hoặc khi sử dụng bất cứ dịch vụ nào cán bộ thư viện sẽ luôn sẵn sàng giúp đỡ.
4. Dịch vụ Hướng dẫn sử dụng thư viện
- Mục đích: Giúp các bạn sinh viên năm nhất có được những thông tin tổng quan về thư viện; Hướng dẫn các bạn làm thế nào để tìm kiếm, sử dụng nguồn tài nguyên, các dịch vụ và các trang thiết bị tại thư viện, đồng thời trang bị cho các bạn sinh viên năm nhất những kỹ năng cần thiết trước khi sử dụng thư viện.
- Đối tượng: Tất cả sinh viên năm thứ nhất
1