SÁCH MỚI
Số người truy cập: 824123
Đang online: 49
[ Đăng ngày: 18/05/2014 ]

1. Giới thiệu: “Trang độc giả” là nơi bạn đọc có thể theo dõi và tương tác với những thông tin về hoạt động của mình tại thư viện (các yêu cầu mượn, yêu cầu giữ chỗ, yêu cầu ILL (mượn liên thư viện), các ấn phẩm đang mượn, các ấn phẩm mới của thư viện thuộc lĩnh vực mình quan tâm).

Để sử dụng các chức năng của “Trang độc giả” bạn cần nhập Tên đăng nhập và mật khẩu của mình.
Nhấn chọn “Đăng nhập” ở trang chủ

 
 

Bước 1: Đăng nhập:

 http://thuvien.ufm.edu.vn/Resources/Images/huongdan/dangnhap2.png


Bước 2: Nhấn vào dòng chữ “Xin chào….” (VD:   ) để vào trang độc giả.

 http://thuvien.ufm.edu.vn/Resources/Images/huongdan/dangnhap3.png

 http://thuvien.ufm.edu.vn/Resources/Images/huongdan/giaodientrangcanhan.jpg
Giao diện trang độc giả.

2. Tra cứu thông tin cá nhân:
-         Nhấn vào “Thông tin cá nhân” à xuất hiện cửa sổ “Thông tin độc giả” gồm: Mã độc giả, họ và tên độc giả, giới tính, ngày sinh, đối tượng, bộ phận, loại thẻ, hạn thẻ, email, địa chỉ, điện thoại.

 http://thuvien.ufm.edu.vn/Resources/Images/huongdan/trangdocgia2.png
Giao diện thông tin độc giả

Lưu ý: Các thông tin Email, địa chỉ, số điện thoại độc giả có thể tự chỉnh sửa và lưu thông tin

3. Lịch sử mượn trả: chức năng này cho phép người dùng theo dõi tình hình mượn trả của độc giả, cửa sổ này liệt kê đầy đủ danh sách tài liệu độc giả đã và đang mượn, trả ở ba chế độ: “Tài liệu còn nợ”, “Nợ và mượn trong ngày”, “Lịch sử mượn trả” với các thông tin chi tiết về sách mượn, trả như: Mã tài liệu, Nhan đề, ngày mượn, ghi chú (Tài liệu trả đúng hạn, tài liệu trễ hạn bao nhiêu ngày, tài liệu trả trễ hạn bao nhiêu ngày), gia hạn. (Xem hướng dẫn gia hạn tại đây)


Nhấn chọn “Lịch sử mượn trả” và Xuất hiện cửa sổ “Độc giả - Lịch sử mượn trả”

 http://thuvien.ufm.edu.vn/Resources/Images/huongdan/trangdocgia3.png

Giao diện lịch sử mượn trả

4. Độc giả - góp ý: chức năng này cho phép tiếp nhận những yêu cầu, ý kiến đóng góp của độc giả và thông tin phản hồi của thư viện.


-         Nhấn chọn “Góp ý” à xuất hiện giao cửa sổ “Độc giả - Góp ý”

-         Người dùng nhập thông tin vào ô Nội dung rồi nhấn nút gửi.

 http://thuvien.ufm.edu.vn/Resources/Images/huongdan/trangdocgia4.png

Giao diện độc giả - góp ý

5. Đổi mật mã:

-         Nhấn chọn “Đổi mật mã” à xuất hiện cửa sổ “Độc giả - Đổi mật mã”.
-         Nhập mật mã cũ
-         Nhập mật mã muốn đổi
-         Nhập lại mật mã muốn đổi
-         Nhấn nút “Đổi mật mã”.

 http://thuvien.ufm.edu.vn/Resources/Images/huongdan/trangdocgia5.png

Giao diện đổi mật mã

 

CÁC TIN KHÁC