SÁCH MỚI
Số người truy cập: 824125
Đang online: 51
[ Đăng ngày: 19/08/2016 ]
GIA HẠN TÀI LIỆU ONLINE
* Thời gian gia hạn:
- Số lần gia hạn tài liệu là 1 lần
- Thời gian gia hạn là 7 ngày sử dụng, tính từ ngày gia hạn
* Những trường hợp gia hạn không thành công:
- Tài liệu đã bị quá hạn
- Quá sớm để gia hạn (Chỉ chấp nhận gia hạn trước ngày trả 1 đến 2 ngày)
- Tài khoản bị khóa /hết hạn sử dụng
* Thao tác gia hạn tài liệu như sau:
Độc giả truy cập vào Website thư viện: http://thuvien.ufm.edu.vn/ và thực hiện theo hướng dẫn:
1. Nhấn chọn “Đăng nhập” nằm ở góc trên bên phải của website

2. Nhập mã số thẻ và mật mã, sau đó chọn “Đăng nhập”
- Mã số thẻ: Mã số sinh viên (MSSV)
- Mật mã: Mã số sinh viên (MSSV)
 
3. Nhấn chọn vào “Tên của độc giả” để vào phần quản lý
 
4. Nhấn chọn vào mục “Gia hạn” để gia hạn sách
 
5. Kiểm tra lại ngày hết hạn tài liệu sau khi gia hạn.
6. Thoát khỏi tài khoản sau khi gia hạn thành công.
CÁC TIN KHÁC